antalya escort bursa escort konya escort eskisehir escort sanliurfa escort canakkale escort kocaeli escort isparta escort erzurum escort yalova escort

Nedir bu enerji dedikleri?

Varlığını keşfettikçe, kendine daha bütünsel bakıyorsun… Sadece etten kemikten değil, enerji ve ruhsallığın karışımı olduğunu öğreniyorsun… Peki nedir bu enerji, enerji dedikleri? Bunu bilmek ya da anlamak için “Albert Einstein” mı olmalı? Fizik ya da kimyacı ya da bilim insanı mı olmalı? Bir zamanlar öyle sanıyordum ta ki kendimin de “bir enerji” olduğunu anlayana kadar… Evet ben bir enerjiyim, sen bir enerjisin, gördüğün canlı ya da cansız olan her şey bir enerji… Şu an yazdığım kelimelerin bile bir enerjisi var… Enerji, birçok bilim dalının temel kavramlarındandır… Bilim insanı olmadığım için, bilimce bir anlatım yapmayacağım… Benim değinmek istediğim daha çok kişisel, ruhsal, metafiziksel anlamda enerji…

  • nedir-bu-enerji-elif-ozcan (2)

Metafiziksel anlamda enerji; bilimsel anlamda enerji ile hemen hemen aynı anlama gelmektedir. Lakin metafiziksel enerjiler; çok daha süptil olduğu için makinelerle kolay bir şekilde incelenemez ve dönüşümleri irdelenemez. Gerçi son yıllarda ruhsal enerjiyle ilgili bilimsel incelemeler parapsikoloji laboratuvarlarında geliştirilen çok hassas makineler ile sağlanmaktadır. “Kirlian Makinesi” buna örnektir. (Yazının sonunda açıklamasını okuyabilirsiniz)

  • kirlian-fotografciligi (1)

Ruhsal enerji; madde enerjisinin varoluşu ile birlikte var olan enerjidir. Ruh enerjisi olmasa, varlığın bir beden içinde, yaşam denen aktivasyonu olmaz. İnsanda ruhsallık, beden denen somut madde enerjisi yanında, diğer soyut-ruhsal enerji tarafının ifadesidir. Ruhsal enerji; her şeyin başlangıcında olan enerjidir. Tüm enerjiler ondan ortaya çıkar. Ruhsal enerji; “Hayatta ne varsa her şeyin içindedir, öz enerjidir” ve hepimizin kendine ait kişisel bir enerjisi vardır.

Kişisel enerji nedir? “Birim zamanda ve istenilen sonuçlarla iş yapabilme gücüdür”

Bunun teknik açıklamasını biz başka şekilde açıklayalım. Kişisel enerji; sizin iş yaparken “evrenle uyum içinde olmanız ve yaptığınız işten zevk ve haz almanız durumudur” Kişisel enerjiniz azsa, iletişim ve ilişkilerde sorunlar yaşarsınız. Kişisel enerjiniz azsa, işleri ertelemeler, ötelemeler, boş vermeler, vazgeçmeler başlar. Kişisel enerjiniz azsa, mutsuz, negatif, olumsuz, tembel olursunuz.

  • nedir-bu-enerji-elif-ozcan (6)

“Kişisel enerji” ve “enerjik bir görünüm” hayatınızda neredeyse her şeyin başı ve başlangıç noktasıdır. Peki kişisel enerji kaynağımıza ulaşmak için ne yapmalıyız?

Tabii ki kendimizle iletişime geçmeliyiz. Bizde olan bir şeyi bize kendimizden başka kim sunabilir? Enerji kaynağın, gücün; senin özünde… Santralda trafoda kendi içinde? Her şey senin özünde oluşup, projeksiyon gibi dışa yansır… Duyguların, düşüncelerin, hislerin…

En kolay ürettiğimiz enerji ise; düşünce enerjisidir. Ürettiğimiz bu enerjiye çok dikkat etmeliyiz… Einstein bunu şu şekilde ifade etmiştir:  “İnsanlar, ağzından çıkan cümlelerin, beyninden çıkan düşüncelerin, bütün evreni dolaşıp tekrar kendine geri döndüğünü bilse, eminim çok daha dikkatli olurdu”

  • nedir-bu-enerji-elif-ozcan (3)

Kuantum dünyasından tutun da, sufizm dünyasına kadar her yerde enerjinin sırlarını ve işaretlerini görebilirsiniz… Bizler kendi enerjimizi kullanarak, kendi kendimizi aktive ederiz… Üç unsur; beden,öz ve ruh enerjisinin birlikteliği maddi boyutta bizi ifade eder. Kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, idrak ettiğimizde; mutluluğun, başarının, gücün bu üçlü birleşimden geldiğini anlarız.

Küçükken arkadaşlarım; ‘Şeker Kız Candy” falan izlerken ben de ‘He Man’ izlerdim… Hatırlarsınız belki; “Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” diye kılıcını kaldırırdı

?Güç sende sevgili okuyan, enerjide, sen onu nasıl üretirsen, nasıl kullanırsan etrafına onu saçacaksın. Enerjini yükseltmenin, tazelemenin en basit yolu nasıl mı?

Şükretmek, meditasyon yapmak, gülümsemek, spor yapmak, müzik dinlemek, dans etmek… Sana keyif, mutluluk veren işlerle uğraşmak; aşık olmak, sevmek, sevmek ve çok sevmek…

  • nedir-bu-enerji-elif-ozcan (7)

Kendini sevmek ve “Tüm yaratılanları yaratandan ötürü sevmek”

Hadi hayatın gölgelerinden sıyrılalım, ışığımızı yakalım, güneş gibi parlayıp ışıldayalım…

KİRLİAN FOTOĞRAFÇILIĞI HAKKINDA

Kirlian fotoğrafçılığı, yüksek voltajlı, yüksek frekanslı, düşük amperli elektrik alanına dayalı aygıtlarla nesnelerden yayılan birtakım ışınımları fotoğrafik olarak saptamayı amaçlayan elektrografik fotoğrafçılık tekniğine verilen addır.

  • kirlian-fotografciligi (4)

Sovyetler Birliği dönemindeki çalışmalar

1939’dan sonra Kirlian’ın buluşu daha önceleri “elektrografi”, “elektrofotoğrafi” adlarıyla bilinen tekniğin yeniden tanınmasını sağladı. Fikrin temeli (ki kuru fotoğraf kopyalamayı mümkün kılmıştır) 1777’ye kadar erken bir zamanda George Christoph Lichtenberg tarafından atılmıştır. Bu alanda daha sonra çalışmalarda bulunan, aralarında Nikola Tesla’nın da olduğu bilim insanları 19-20’nci yüzyıllarda bu etkiyi daha derinlemesine incelemişlerdir. Ama Kirlian, bu araştırmayı seleflerinden daha ileriye götürmüştür. O dönemdeki bilim insanlarından bazıları kirlian fotoğrafçılığında söz konusu olan güce “kirlian enerjisi” adını, bazı Rus ve Çekoslavak bilim insanları (Dr. Zdenek Rejdak) ise “biyoenerji” adını vermiştir. Fakat 1940’lı ve 1950’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde aura’ya veya enerji-beden’le ilgili verilerin yeterli olmayışından dolayı, kirlian cihazı ününe ancak 1960’larda, yine Sovyet bilim insanlarının çalışmalarıyla kavuşmuştur. Kirlian fotoğrafçılığı yöntemi Kazakistan devlet üniversitesi’nce 1968’de yayımlanan “Kirlian Etkisi’nin Biyolojik Mahiyeti” adlı çalışmayla bilim dünyasına sunulmuştur. Bu çalışmaların Batı’ya tanıtılması ya da bu konunun Batı’da popüler hale gelmesi ise Sheila Ostrander ve Lynn Schroeder adlı araştırmacı yazarların 1978’de yayımladıkları kitapla gerçekleşmiştir.

  • kirlian-fotografciligi (3)

Kirlian’ın iddiaları

Sözkonusu fotoğrafların yaşayan her şeyin muhtevasında “yaşam gücü” bulunduğunun ya da “aura”nın varlığının fiziksel kanıtı olduğunu iddia eden Kirlian, böylece, kendi metodu ile, öteden beri okültistlerin ve teozofların varlığını ileri sürdükleri, canlı bedenlerini sarmalayan, nadir vakalar haricinde gözle görülemez olan aura’nın varlığını kanıtlamış olduğunu iddia etmiştir.

Elbette rutubet, iyonlaşma, elektrik enerjisiyle yüklenen yüzeylerin ışıması ve benzeri olası doğal sebepleri bilimsel araştırmalar ile elememiş olması iddiaları bilimsellikten uzak kılmaktadır. Ayrıca bilinen bütün doğal sebepleri bilimsel yöntemlerle araştırmış ve elemiş olsaydı bile bu, “yaşam gücü” benzeri tinsel bir iddiayı otomatik olarak desteklemez, paranormal veya tinsel iddiaların ayrıca kanıtlanması gerekirdi.

  • kirlian-fotografciligi (2)

Bilimsel araştırmalar ve sonuçları

1976 yılında yayınlanan bilimsel araştırma sonuçları, Kirlian fotoğrafçılığının canlı dokularda tespit ettiği ışıma, şekil ve renk farklılıklarının büyük ölçüde yüzeyin üzerindeki ve içindeki nemden kaynaklandığını ortaya koymuştur.

Kirlian fotoğrafçılığının tinsel iddialarına kanıt olarak gösterdiği en ünlü deneylerinden biri bitki yaprağının bir kısmı kesilse de, Kirlian fotoğraflarında yaprak sanki kesilmemiş gibi, yaprağın bir bütün halinde ışınımının devam etmiş olmasıdır. Semyon Kirlian bu fotoğraflardan yola çıkarak, görüntülediği ışınımların önceden bilinen fiziksel etkenlerden kaynaklanmadığını iddia etmiştir. Fakat yapılan deneylerde yaprağın kesilmesinin ardından üzerinde durduğu yüzeyin artık maddelerden ve nemden temizlenmesiyle kesilen bölümün görüntüsü de kaybolmuştur.

  • kirlian-fotografciligi (5)

Kirlian’ın bahsettiği ışıma görüntüsünün rutubet ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Görüntülenen yapraklarda rutubet arttıkça resimdeki renklerin yoğunluğu ve çeşitliliği artmakta, kurudukça orantılı olarak düşmektedir. Deneylerde, elektrik alanının oluşturduğu bilinen kimyasal ve fiziksel süreçler dışında bir enerji alanına dair kanıt ortaya çıkmamıştır.

Kirilian aurası olarak bilinen korona ışıması elektriksel iyonizasyon sonucu oluşmakta olup, pek çok faktörden etkilenir; nesnenin voltajı ve frekansı, görüntüleme yüzeyine uyguladığı basınç miktarı, etrafındaki ve içindeki rutubet miktarı ve iletkenliği etkileyen diğer faktörler ile yağ, ter, bakteriler ve diğer iyonlaştıran kirleticiler de görüntüyü etkileyen faktörler arasındadır.

Kirlian aygıtı

Kirlian fotoğrafçılığında kullanılan aygıtlar, en basit şekliyle, izole edilmiş bir kutu içerisinde bulunan, bir sıkma plakasıyla, fotoğraf camıyla veya bir optik aletle irtibatlandırılmış bir yüksek frekans kıvılcım üretecinden oluşur. Bir kamera gerektirmeyen aygıt, elektrik akımlarıyla saniyede 75.000-200.000 elektrik salınımı yapabilen jeneratörler gerektirir. Bu jeneratörler de çeşitli optik aletlere ve mikroskoplara bağlanabilir. Kirlian fotoğrafçılığı alanında çalışma yapan araştırmacılar, koronanın canlının heyecan ve sağlık durumlarına bağlı olarak renk ve ışıma değişiklikleri gösterdiğini belirtmişlerdir.

  • kirlian-fotografciligi (6)

Kirlian fotoğrafçılığı ve benzeri çeşitli tekniklerle organlardan ve canlılardan yayılan eflüvleri gösteren fotoğraflara metapsişikte eflüvyoğrafi (effluviographie) adı verilir.

0 Reviews

Write a Review

Elif Özcan

Önceki

KADIN

Sonraki

Enerjide doğru bildiklerimiz kadar yanlış bildiklerimiz de var

%d blogcu bunu beğendi: