SAĞLIK BAKANLIĞI SON NOKTAYI KOYDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Basın Açıklaması şu şekildedir.
“27/08/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği´nin 15 inci maddesinin “İlkokulların birinci sınıfına,kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hüküm uyarınca, bedenen veya zihnen yeterli gelişimi tamamlamamış olan 66 ay ve üzeri çocuklara Kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen tıbbi tanılı rapor üzerine İlkokul kayıtları bir yıl ertelenebilmektedir.

Bu bağlamda; Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, “ilkokul için bedeni veya zihni gelişimi yeterli olmadığı düşünülen 66 ay ve üzeri çocuklara verilecek tıbbi tanılı raporun, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenmesi uygun görülmüştür”.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları yapacakları muayene ve değerlendirme neticesinde rapor düzenleyecektir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, gerekli tetkikler ve konsültasyonlar yapılmak suretiyle ilgili hekim tarafından tek hekim raporu tamamlanacaktır. Bu rapor, kamu ve üniversiteye bağlı sağlık kurumlarında görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenebilecektir.”

Turkbeleni Gazetesi

Önceki

SINAVSIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ KAYITLARI BAŞLADI

Sonraki

Anlamıyorsun

%d blogcu bunu beğendi: