13 Ekim 2015 Salı, 09:38
Dr Ulvi Reha YILMAZ
Dr Ulvi Reha YILMAZ ulvireha@gmail.com Tüm Yazılar

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ve Öğretmenler

Konunun uzmanlarına yapılan yönlendirmelerde öğretmenlerin rolü büyüktür. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar (DEHB), okuldaki başarıyı olumsuz etkiledikleri için, sınıfın işleyişini bozdukları için, sınıf disiplinine uymadıkları için ve öğretmeni çok yordukları için, ilk olarak öğretmenler tarafından fark edilirler. Aileleri uyarmak, bilgilendirmek ve ilgili yerlere yönlendirmek çok önemlidir. Yönlendirme sürecinde aile hekimlerine ve çocuk hekimlerine de önemli rol düşer. Ancak en önemli rol şüphesiz öğretmenlere düşer. Bu çocuklarla hayatlarının bir kısmını yaşayan, çocukların ailelerine göre daha objektif olan ve anormalliklerin farkına varan onlardır. Yönlendirme, tanı ve tedavi sürecinde, aile, öğretmen, doktor, psikolog, pedagog, özel eğitim uzmanları beraber çalışırlar.

Öğretmenler DEHB’den şüphelenirlerse, şunları sorgulayabilirler. Dikkati çabuk dağılır mı? Başladığı işi tamamlayabilir mi? Yerinde duramayacak derecede hareketli midir? Sırasını beklemekte zorlanır mı? Bu belirtiler evde de var mı? Evde uyku saatleri düzenli mi? Ders dinlemeyi sürdürebiliyor mu? Derste çevre uyaranlara kendini kaptırıyor mu? Ders sırasında sınıfın da dikkatini dağıtıyor mu? Derste sınıfta dolaşıyor mu? Ders esnasında yanındaki ile konuşuyor mu? Arkadaşları onu dışlamışlar mı?

Daha fazla bilgi için çocuktan ve aileden bazı formları doldurmasını isteyebilirler. Aynı şekilde, psikolog da öğretmenden, aileden ve çocuktan bazı formları doldurmasını isteyebilir. Özellikle davranış problemlerinin ve okul başarısının düşük olduğu durumlarda, bunların sebeplerini anlamaya yönelik daha üst düzeyde psikolojik tesler yapılması gerekli görülebilir.

DEHB tanısının konmasında çocuğun okuldaki davranışları ve akademik başarısı önemlidir. Ailenin de izni ile okulla bağlantı kurularak, şu konular hakkında bilgi toplanır. Çocuğun davranışı ve davranış problemleri, çocuğun gelişim seviyesi, sosyal işlevselliği, başka rahatsızlıklara ait olabilecek belirtiler, öğretmen ile olan ilişkisi, öğretmenin çocuğun sorunları ile nasıl baş ettiği.

Multidisipliner tedavi yaklaşımında profesyonel tedavi ekibi, okul ve aile işbirliği gereklidir.  Ancak öğretmen faktörünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım. DEHB tanısı almış çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarının bu özel durumları nedeniyle yoğun uğraş ve mesai nedeniyle, özellikle çocuklarının sınıf öğretmenlerine karşı daha sabırlı ve anlayışlı olmaları gerekir.

Üye Girişi yaptıktan sonra yorum yazabilirsiniz. Giriş

Turkbeleni Gazetesi